Logo BAUM
BAUM Engineering
Dezvoltare de Produse pentru Nevăzători şi Deficienţi de vedere
Română Steag Română | English Steag engleză | + Măreşte textul - Micşorează textul

Produse

Indicatoare de orientare

Plăcuţele şi indicatoarele pentru accesibilizare prin marcare tactilă pentru nevăzători şi ambliopi, au următoarele caracteristici:

 • Literele semnelor tactile ropuse au un profil triunghiular, pentru a putea fi mai uşor identificate prin pipăire
 • Marcajele propuse nu prezintă bavuri şi muchii vii, care ar putea răni la atingere
 • Caracterele literelor sunt majuscule, Sans Serif, uşor de recunoscut prin simţ tactil
 • Înălţimea literelor este de minim 17 mm
 • Proeminenţa literelor faţă de planul plachetei este de 1,5 mm
 • Literele sunt sudate pe plachetă cu ultrasunete, ceea ce le asigură rezistenţă
 • Caracterele Braille respectă tabela de codificare specifică limbii române
 • Distanţa pe verticală şi pe orizontală dintre puncte alăturate în cadrul caracterului Braille este conform standardelor în vigoare
 • Sferele care alcătuiesc caracterele Braille sunt sudate pe plachetă cu ultrasunete, ceea ce le asigură rezistenţa
 • Firma BAUM Engineering asigură montarea semnelor tactile comandate de către beneficiar la locaţiile specificate de către acesta, în conformitate cu standardele în vigoare privind accesibilizarea pentru nevăzători şi ambliopi
 • Culorile semnelor tactile se stabileşte cu beneficiarul; în general sunt caractere albe pe plachetă albastru închis; pentru semnele care indică ieşirile şi accesul interzis, culoarea plachetei este roşu aprins
 • Firma BAUM Engineering garantează rezistenţa la coroziune a semnelor tactile
 • Firma BAUM Engineering garantează rezistenţa la uzură a semnelor tactile
 • Firma BAUM Engineering nu garantează rezistenţa semnelor tactile în condiţii de vandalizare a acestora (lovire sau zgâriere cu obiecte dure, încălzire peste 60 oC, atac chimic cu substanţe care au PH-ul în afara intervalului 5-8)
 • Firma BAUM Engineering garantează faptul că în stare nedeteriorată, semnele tactile nu pot produce răni nici prin atingere rapidă; este responsabilitatea beneficiarului să demonteze imediat semnele tactile avariate, care ar putea produce rănirea prin atingere

Model cladire

Indicator lift

Indicator secretariat

Indicator iesire parter

Indicator ergoterapie

Indicator WC

Hardware

Software

Pentru aspect şi funcţionalitate 100% recomandăm rezolutie
minimă de 800x600 şi folosirea browserului Mozilla Firefox 2.0+
Raport de autoevaluare privind atestarea
capacităţii de a desfăşura activităţi de C-D