APLICAŢIE PENTRU CONVERSIA DIN TEXT ÎN VOCE SINTETICĂ CU RECUNOAŞTEREA AUTOMATĂ A LIMBII (IT2V)

Despre proiect

Contract Finanţare nr. 29DPST / 13.09.2013

Coordonator / Director proiect: Dr. ing. Paul FOGARASSY-NESZLY

Finanţat de către UEFISCDI - Program Inovare - Subprogram Dezvoltare Produse-Sisteme-Tehnologii: http://uefiscdi.gov.ro/

Valoare proiect:

  • Total: 2.163.300 lei
  • Din care: 858.000 lei nerambursabil

Durata implementării:

 13.09.2013 - 15.11.2015

Componenţa consorţiului:

Pentru aspect şi funcţionalitate 100% recomandăm rezolutie
minimă de 800x600 şi folosirea browserului Mozilla Firefox 2.0+