LIMBAJ DE MARCARE EXTENSIBIL PENTRU INTERFEȚE UTILIZATOR
(User Interface eXtensible Mark-up Language - UsiXML)

Faza I/2009 - Analiza Modelelor pentru proiectarea interfeței cu utilizatorul

Scopul Proiectului

Under construction!

For best view use minimum 800x600 resolution
and Mozilla Firefox 2.0+ browser