LIMBAJ DE MARCARE EXTENSIBIL PENTRU INTERFEȚE UTILIZATOR
(User Interface eXtensible Mark-up Language - UsiXML)

Faza I/2009 - Analiza Modelelor pentru proiectarea interfeței cu utilizatorul

Scopul Proiectului


Scopul proiectului este de a defini, exploata și disemina UsiXML, care este un standard compatibil XML. Limbajul pentru descrierea interfeței utilizator, este un mijloc major de inter-operabilitate în dezvoltarea aplicațiilor informatice. Rolul acestuia este de a asigura metodele de dezvoltare a interfețelor într-un mediu hardware eterogen, cu mai mulți utilizatori din zone culturale și lingvistice diferite, pentru inter-operabilitatea multi-instituțională, în contexte funcționale diferite, ușor adaptabilă la diverse platforme. UsiXML urmează să fie utilizat în mod consistent la realizarea modelelor, metodelor și a instrumentelor software, pentru crearea de aplicații interactive, cu toate capabilitățile mai-sus menționate.

În vederea depășirii provocărilor de inter-operabilitate menționate, cea mai comună abordare presupune dezvoltarea de interfețe utilizator unice, pentru fiecare configurație, ceea ce ridică ulterior probleme. Primul impediment major la o asemenea abordare o constituie efortul repetat de a dezvolta și implementa mereu interfețe utilizator pentru fiecare configurație individuală (de exemplu: diferiți utilizatori, care vorbesc limbi diferite, folosesc platforme diferite în diverse contexte funcționale). Pentru întreținerea aplicației, orice modificare ar trebui implementată de mai multe ori, iar introducerea de noi configurații ar necesita re-implementarea aproape completă a interfeței utilizator.

Modelarea interfețelor implică realizarea de modele care descriu diverse componente și aspecte ale interfeței, cum ar fi prezentarea, dialogul, platforma, structura activității și contextul funcțional. Aceste modele pot fi ulterior exploatate pentru realizarea de noi interfețe, într-o manieră semi-automată, adaptate la cerințele oricărei configurații, printr-o așa numită "tehnică de inginerie dirijată de model" (Model-Driven Engineering - MDE).

Pentru aspect şi funcţionalitate 100% recomandăm rezolutie
minimă de 800x600 şi folosirea browserului Mozilla Firefox 2.0+